Hoe vergelijkbare bedrijven op google te vinden

Hoe vergelijkbare bedrijven op Google vergelijkbare, vergroeid, aangeboren, verbonden, consanguine vinden

Woordsoort: bijvoeglijk naamwoord

Definitie: erg veel op elkaar lijken

Synoniemen: agnate, verwant, paramedische, analoog, samenvallende, toevallig, samenvallen, onderpand, metgezel, vergelijkbare, complementaire, congruent, congruent, medeklinker, consubstantieel, correlatief, het corresponderen, homogeen, identiek, in overleg, kin, geslacht, als, matching, veel hetzelfde, parallel, wederkerigheid, verwant, die lijkt op, zelfde, tweeling, uniform

antoniemen: vreemd, anders, ongelijksoortige, tegenover, unalike, in tegenstelling tot

Hoofdingang: verwant

Woordsoort: bijvoeglijk naamwoord

Definitie: gerelateerde of verbonden

Synoniemen: aangesloten, agnate, gelijk, verenigd, analoog, cognated, vergelijkbare, vergroeid, medeklinker, wat overeenkomt, incident, geslacht, als, parallel, soortgelijke

antoniemen: vreemd, losgekoppeld, los, ongerelateerde

Hoofdingang: gelijk

Woordsoort: bijvoeglijk naamwoord

Synoniemen: Xerox, verwant, paramedische, analoog, bij benadering, geassocieerd, carbon copy, verwante, vergelijkbare, gelijktijdige, correspondent, het corresponderen, Dead Ringer, dito *, dubbel, duplicaat, gelijke, gelijkwaardig, zelfs, facsimile, identiek zijn, niet te onderscheiden, geslacht, zoals , look-alike, aangepaste, matching, gekoppeld, parallel, evenredig, verwant, die lijkt op, zelfde, zelfde verschil, gelijkaardig, evenbeeld, ongedifferentieerde, uniforme

antoniemen: verschillend, ongelijk, verschillend, divers, tegenover, in tegenstelling tot

Hoofdingang: dichtbij

Woordsoort: bijvoeglijk naamwoord

Definitie: accurate, nauwkeurige

Synoniemen: gewetensvol, exact, trouwe, levensechte, letterlijk, gelijkend, vergelijkbare, strenge

antoniemen: ver, onnauwkeurig, onjuist

Hoofdingang: verwant

Woordsoort: bijvoeglijk naamwoord

Definitie: alike, geassocieerde

Synoniemen: aangesloten, agnate, verwant, paramedische, analoog, vergelijkbare, vergroeid, aangeboren, verbonden, consanguine, algemeen, generisch, incident, geslacht, als, verwant, zelfde, gelijkaardig, universele

antoniemen: gedissocieerd, ongelijksoortige, unalike, unallied, los, in tegenstelling tot

Hoofdingang: comparatief

Woordsoort: bijvoeglijk naamwoord

Definitie: bij benadering, in de buurt van

Synoniemen: zinspelend, analoge, nadert, ter vergelijking, vergelijkbare, voorwaardelijk, verbonden, voorwaardelijke, contrasterende, correlatief, het corresponderen, gelijkwaardig, in verhouding, zoals, matching, metaforisch, in de buurt, niet absoluut, niet positief, parallel, voorlopig, gekwalificeerd, verwant, relatieve, beperkte, rivaliserende, gelijkaardig, wedijveren, onder voorbehoud

antoniemen: ongelijke tegenstelling

Hoofdingang: in overeenstemming

Woordsoort: bijvoeglijk naamwoord

Definitie: het geval; bij elkaar passen

Synoniemen: aangepast, aangenaam, gelijk, vatbaar, van toepassing, assortiment, vergelijkbare, compliant, consistent, volgzaam, gemonteerd, montage, harmonieus, in overleg, zoals gepast, gehoorzaam, ordelijk, goede en regelmatige, die lijkt op, gelijkaardig, onderdanig, geschikt, geschikt , handelbaar, verenigd, bruikbare, goed gereguleerde

antoniemen: ongepast, mismatched, niet-conforme

Hoofdingang: medeklinker

Woordsoort: bijvoeglijk naamwoord

Definitie: akkoord, consistente

Synoniemen: accordant, volgens, agnate, verwant, zowel analoog, mengen, samenvallende, vergelijkbare, compatibele, overeenstemmende, gelijkvormig, sympathiek, congruent, correspondent, het corresponderen, harmonieus, in overleg, in goede verstandhouding, als, parallel, vergelijkbare, geschikt, sympathiek, uniform

antoniemen: oneens, dissonante, onverenigbaar, incongruent, ongerijmd, inconsistent, wanluidend

Hoofdingang: overeenkomstig

Woordsoort: bijvoeglijk naamwoord

Definitie: equivalent, matching

Synoniemen: agnate, verwant, zowel analoog, antwoordapparaat, vergelijkbare, complementaire, medeklinker, correlatieve, correspondent, coterminus, identiek, met elkaar verbonden, kin, geslacht, als, parallel, wederkerigheid, gelijkaardig, synoniem, ongedifferentieerde

antoniemen: verschillend, kleinerend, ongelijksoortige, mismatched, in tegenstelling tot

Hoofdingang: zelfs

Woordsoort: bijvoeglijk naamwoord

Definitie: evenredig; zonder voordeel

Synoniemen: evenwichtig, alleszins gelijk, vergelijkbare, coterminous, getrokken, gelijk, de gelijkmaker, equivalent, even-steven, exacte, fifty-fifty, paard te paard, identiek, niveau, matching, de nek en de hals, op een lijn, parallel, evenredig, evenredig, zelfde, gelijkaardig, pal in het midden, vierkant, gebonden, uniform

antoniemen: onregelmatige, ongelijk, onregelmatig

vergelijkbaar 1611 (eerder similary, 1564), van Fr. similaire, van een langdurige vorm van L. similis "graag willen," van Old L. semol "samen," PIE base * sem – / * som- "dezelfde" (Zie hetzelfde).

Bron: www.thesaurus.com

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *