Hoe maak je een aparte maatregel groep voor de afzonderlijke telling creëren – Stack Overflow

Je maakt gewoon een nieuwe maatregel in de groep verwijzen naar het feit tafel van belang. Zolang u zich onderscheiden tellen als de aggregatie functie te selecteren, de nieuwe maatregel zal auto-magisch worden in zijn eigen aparte maatregel groep geplaatst.

13.In het venster Maatregelen met de rechtermuisknop op het Sales Quota maatregel groep en klik vervolgens op nieuwe maatregel. Voor meer informatie, zie het vaststellen van maatregelen.

Het dialoogvenster Nieuwe maatregel wordt geopend, met daarin de beschikbare bron kolommen voor een maatregel met een verbruik type Sum.

14.In het dialoogvenster Nieuwe Measure selecteert Verschillende telling in de lijst voor, controleert u of SalesQuotas is geselecteerd in de Source tabel lijst, selecteert EmployeeKey in de lijst Bron kolom en klik op OK.

gt; Merk op dat de maatregel wordt gemaakt in een nieuwe maatregel groep met de naam Sales Quota 1. Duidelijke telling maatregelen in SQL Server worden gemaakt in hun eigen maatregel groepen om de verwerking van de prestaties te maximaliseren.

antwoordde 30 mei ’13 om 16:25

Bron: stackoverflow.com

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *